پروانه های توربو کولر آبی

پروانه های توربو کولر آبی
پروانه های کولر آبی

نسل جدید از بلوور های سانتریفیوژ با دیسک های محرک در وسط، ساختاری را فراهم نموده است که حداکثر بازدهی، فشار و هوادهی را امکان پذیر می سازد.

این نسل جدید از بلوور های سانتریفیوژ با دیسک های محرک در وسط، ساختاری را فراهم نموده است که حداکثر بازدهی، فشار و هوادهی را امکان پذیر می سازد.  پره ها در سه نقطه به وسیله رینگ ها و دیسک ها درگیر و فیکس می شود که استحکام این نوع پروانه را بسیار بالا می برد. همچنین در این مدل بازوهای رینگ ها حذف شده است که باعث کاهش موانع حرکت سیال هوا می گردد.

از مشخصه های بارز طراحی پروانه های توربو آن است که ضمن استحکام کافی از وزن کمی برخوردار می باشد. این پروانه ها تا سرعت 1000 دور بر دقیقه (rpm) آزمایش شده اند.

پروانه های توربو کولر آبی شرکت گشتاور

 

Air flow (m3/h)

Dimensions (mm)

 blades

Weight (gr)

Type

8100

470 × 400

60

4500

7000 (A+)

6200

400 × 400

50

3800

5000 (B+)

4000

300 × 300

40

2200

3500 (C+)

 

این پدیده مهم بهترین شرایط را برای استفاده از الکتروموتور های کوپل مستقیم (Direct Drive) فراهم کرده است. برای انجام این مهم، در مرکز دیسک پروانه فلانچ متناسب با الکتروموتور ایجاد می گردد تا پروانه بدون واسطه روی پوسته خارجی الکتروموتور سوار شود.

 

Air cooler blowers model turbo type A

قطر فن:

470 mm

طول فن:

400 mm

وزن فن:

4500 gr

قدرت موتور:

3/4 hp

حداکثر فشار:

204 pa

حداکثر هوادهی

8110 m3/h

"مقادیر هوادهی و فشار و قدرت موتور با در نظر گرفتن سرعت نامی (420 rpm) اعلام شده است"

 

Air cooler blowers model turbo type B

قطر فن:

400 mm

طول فن:

400 mm

وزن فن:

3800 gr

قدرت موتور:

1/2 hp

حداکثر فشار:

150 pa

حداکثر هوادهی

6250 m3/h

"مقادیر هوادهی و فشار و قدرت موتور با در نظر گرفتن سرعت نامی (450 rpm) اعلام شده است"

 

Air cooler blowers model turbo type C

قطر فن:

300 mm

طول فن:

300 mm

وزن فن:

2200 gr

قدرت موتور:

1/8 hp

حداکثر فشار:

143 pa

حداکثر هوادهی

4050 m3/h

"مقادیر هوادهی و فشار و قدرت موتور با در نظر گرفتن سرعت نامی (650 rpm) اعلام شده است"مقادیر هوادهی و فشار هوای پروانه های توربو کولر آبی شرکت گشتاور