پایه موتور فن کویلی

پایه موتور فن کویلی

پایه موتور فن کویلی

جهت نصب آسان و استحکام بیشتر مجموعه هاوزینگ به بدنه دستگاه، پایه های موتور متناسب با هاوزینگ های فن کویلی توسط شرکت گشتاور عرضه شده است.

از قابلیت های این پایه موتورها می توان به وجود نک مقاومتی برای رفع لرزش های مجموعه دوار (موتور و بلوور) اشاره کرد. همچنین اندازه های این پایه موتور ها کاملا منطبق با هاوزینگ های تولید شرکت گشتاور می باشد تا بلوور کاملا در مرکز هاوزینگ قرار گیرد.

جدول ابعاد پایه موتور فن کویلی

مدل

F13

F15

F16

F18

F20

ارتفاع مرکز شفت تا کف (mm)

86

100

105

120

130

عرض پایه (mm)

120

120

120

120

150