ماشین مونتاژ پروانه کولر آبی

ماشین مونتاژ پروانه کولر آبی
ماشین های خط تولید کولر آبی

ماشین مونتاژ پروانه کولر آبی

این دستگاه یک نوار پره که توسط قالب مربوطه تولید و اندازه شده است را همراه با دو عدد رینگ جانبی توسط یک بازوی مجهز به قرقره های بالا و پایین مونتاژ کرده و مجموعه کامل را تحویل می دهد. دیسک های بالا و پایین این ماشین برای مدل های مختلف پروانه کولر آبی قابل تغییر می باشد. بازوی کناری که عمل لب پیچ کردن رینگ ها را بر روی نوار پره انجام می دهد قابل تنظیم برای مدل های مختلف می باشد.

ماشین مونتاژ پروانه کولر آبی ساخت گشتاور می تواند در هر ساعت 60 پروانه کولری را مونتاژ نماید.

 

برای هر سه مدل پروانه های معمول کولرهای آبی یک دستگاه مونتاژ کافی است و با تعویض دیسک های بالا و پایین دستگاه و همچنین تنظیم قرقره های فرم تغییر خط در سه مدل 3500 - 5000 و 7000 به سادگی انجام می شود.

ابعاد این دستگاه meter 1 x 0.7 x 2 و وزن آن 600 کیلوگرم می باشد. همچنین انرژی این دستگاه توسط الکتروموتور 1.5 اسب بخار و هوای فشرده تامین می گردد.

برای پروانه های کولر مدل 2500 (سایز 20x20 سانتی متر) ماشین مونتاژ موجود می باشد که دو پروانه به صورت نیمه (سایز 20x10 سانتی متر) را تولید می نماید. که بعدا این دو پروانه با میخ پرچ با همدیگر جفت می شوند.