پروانه های معمولی کولر آبی

پروانه های معمولی کولر آبی
پروانه های کولر آبی

پروانه های معمولی کولر آبی

فن یا پروانه کولر آبی (Blower) نقش تعیین کننده را در کیفیت عملکرد کولر به عهده دارد. ما پروانه های مذبور را با بالاترین کیفیت در اختیار کارخانجاتی  قرار می دهیم که مایل به استفاده از بهترین پروانه هستند و در عین حال نمی خواهند به پیچیدگی های ساخت بپردازند.

 

Air flow (m3/h)

Dimensions (mm)

blades

Weight (gr)

Type

7600

470 × 400

60

4500

7000 (A)

5900

400 × 400

50

3800

5000 (B)

3900

300 × 300

40

2200

3500 (C)

2900

200 × 200

50

1000

2500 (D)

 

رینگ های پروانه های مدل های 5000 و 7000  از ورق به ضخامت 0.8 میلیمتر و پره ها به ضخامت 0.6 گالوانیزه تولید می شود.  رینگ پروانه های مدل 3500 به ضخامت 0.7 میلیمتر و پره ها به ضخامت 0.6  میلیمتر گالوانیزه می باشد. در مدل 2500 رینگ ها از ورق به ضخامت 0.6 و دیسک ها و همچنین پره ها از ورق گالوانیزه به ضخامت 0.5 میلیمتر تولید می گردد. جدول ذیل وزن ورق مصرفی برای هر مدل مشخص شده است

Type

0.50 mm

0.60 mm

0.70 mm

0.80 mm

Total

7000 (A)

-

4 kg

-

3.3 kg

7.3 kg

5000 (B)

-

3.4 kg

-

2.8 kg

6.2 kg

3500 (C)

-

2.1 kg

1.4 kg

-

3.5 kg

2500 (D)

1.2 kg

0.6 kg

-

-

1.7 kg