ماشین رول باز کن

ماشین رول باز کن

ماشین رول باز کن

این دستگاه جهت تامین نوار تغذیه شده به داخل قالب و پرس طراحی  و ساخته شده است . نوار ورق به صورت کویل روی ماشین قرار گرفته و ماشین با چرخش روی محور افقی توسط محرک موتورگیربکس تامین مواد اولیه را برای ابزارهای پرسکاری به انجام می رساند .

ماشین رول باز کن در 4 مدل تولید می گردد که هرکدام می تواند محرک دار و یا بدون محرک باشد . کویل باز کن های محرک دار از موتور گیربکس، تابلو برق و سیستم انتخابی دستی و یا اتوماتیک و نیز چپگرد – راستگرد برخوردار است . در مدل های با محرک چرخش محور توسط موتور گیربکس تدارک می شود که دارای قابلیت های چپگرد و راستگرد و حالات تغذیه دستی و اتوماتیک می باشند. عمل تغذیه اتوماتیک به وسیله یک بازوی راه انداز صورت می گیرد.

این ماشین برای کویل های به قطر خارجی حداکثر1100 میلیمتر و قطر داخلی 500 میلیمتر قابل استفاده است .

 

 

جدول زیر مشخصات انواع مدل های ماشین رول باز کن را نشان می دهد:

فقط در ماشین با محرک
(موتور گیربکس)

وزن ماشین
(
kg)

ابعاد ماشین
(
mm)

قطر دهانه  کویل
(mm)

عرض نوار

(mm)

وزن مجاز کویل
 (
kg)

مدل
 

 سرعت خطی
(m/min)

سرعت محور
(rpm)

قدرت موتور
(hp)

عرض

طول

ارتفاع

18

9

1

230

700

550

1250

390-510

220

500

DM 500

16

8

1.5

260

700

700

1250

390-510

300

1000

DM 1000

14

7

2

320

700

900

1250

390-510

500

2000

DM 2000

14

7

3

600

700

1100

1250

390-510

600

3000

DM 3000