پروانه تانژانت

پروانه تانژانت

پروانه تانژانت

بلوور های تانژانت (Cross Blowers) نوعی از فن های سانتریفیوژ می باشد که فشار کم و هوادهی کمی تولید می کنند اما در عوض بسیار کم صدا هستند. این بلوور ها در دستگاه های مختلفی از جمله پرده هوا، فن کویل، اسپلیت، فر، بخاری و ... مورد استفاده قرار می گیرند. سرعت خروجی هوا در بلوور های تانژانت بسیار پایین است این امر موجب آن می شود که جریان هوا یکنواخت و بدون صدا باشد.

جدول پروانه تانژانت مدل T1133

مدل

قطر فن

طول فن

وزن فن

حداکثر هوادهی

حداکثر فشار

T1133

110 mm

330 mm

310 gr

575 cfm

54 pa