پروانه تانژانت

پروانه تانژانت

پروانه تانژانت پروانه تانژانت

بلوور های تانژانت (Cross Blowers) نوعی از فن های سانتریفیوژ می باشد که فشار کم و هوادهی کمی تولید می کنند اما در عوض بسیار کم صدا هستند. این بلوور ها در دستگاه های مختلفی از جمله پرده هوا، فن کویل، اسپلیت، فر، بخاری و ... مورد استفاده قرار می گیرند. سرعت خروجی هوا در بلوور های تانژانت بسیار پایین است این امر موجب آن می شود که جریان هوا یکنواخت و بدون صدا باشد.

در حال حاضر یک مدل از این نوع بلوور ها توسط شرکت گشتاور به تولید رسید است:

Type

Air flow (cfm)

Dimensions (mm)

blades

Weight (gr)

T1133

300

110 × 330

40

310

 
 

کاتالوگ

catalog