این نسل جدید از بلوور های سانتریفیوژ با دیسک های محرک در وسط ساختاری را فراهم نموده است که حداکثر بازدهی، فشار و هوادهی را امکان پذیر می سازد.  پره ها در سه نقطه به وسیله رینگ ها و دیسک ها درگیر و فیکس می شود که استحکام این نوع پروانه را بسیار بالا می برد. همچنین در این مدل بازوهای رینگ ها حذف شده است که باعث کاهش موانع حرکت سیال هوا می گردد.

 

 

مدل

مواد

وزن  (gr)

تعداد پره

ابعاد پروانه  (mm)

هوادهی (m3/h)

پروانه توربو  7000

فلزی

4500

62

400 x 470

8000

پروانه توربو  5000

فلزی

3800

52

400 x 400

6200

پروانه توربو  3500

فلزی

2200

40

300 x 300

4150

پروانه توربو 2500

فلزی

1000

50

200 x 200

2900

(نمودار مقایسه پروانه توربو و معمولی برای مدل 7000)
 
با وجود پروانه های توربو (با دیسک وسط) بهترین شرائط را برای استفاده از الکتروموتور های کوپل مستقیم (Direct Drive) فراهم کرده است. برای انجام این مهم، در مرکز دیسک پروانه فلانچ متناسب با الکتروموتور ایجاد می گردد تا پروانه بدون واسطه روی پوسته خارجی الکتروموتور سوار شود.

 

از مشخصه های بارز طراحی پروانه های توربو آن است که ضمن استحکام کافی از وزن کمی برخوردار است. این پروانه ها تا سرعت RPM 1000 آزمایش شده اند.