پکیج یا بسته کنترل و فرمان ‌های فیدر مجموعه ای است که مي‌توانید از گشتاور درخواست نمایید. این سیستم شامل کلیه قابلیت‌های ضروری در فرمانها مي‌باشد و نصب آن آسان است. با استفاده از این بسته و نصب آن روی مقطع میله لنگ فقط با یک پیچ ساده تنظیم موقعیت بادامک ‌ها به عهده اپراتور خواهد بود.

این مجموعه که جهت کنترل و ارسال فرمان ‌های فیدر طراحی و ساخته شده است، به عنوان مجموعه مکمل فیدر در دسترس مشتریان مي‌باشد. شرکت گشتاور با ارائه این مجموعه نصب و راه اندازی فیدر را به ساده ترین وجه ممکن در دسترس کاربران قرار داده است. چرا که تولید سیگنال، فرمان برقدار شدن شیرهای بادی/ برقی و تنظیمات هماهنگ‌ کننده پرس و فیدر همگی در این مجموعه پیش ‌بینی شده است.  ضمن اینکه نصب مجموعه در محل استقرار یعنی مقطع انتهای میله لنگ به سادگی و با ایجاد فقط یک سوراخ قلاویز M10 صورت مي‌گیرد. ترمینال موجود بر روی مجموعه، محل ورودی برق (فاز و نل) و نیز خروجیهای مربوط به شیرهای پنوماتیک فیدر را نشان مي‌دهد. پس از وصل سیم ‌های برق و باز کردن مهره تنظیم، بادامک ‌ها آزاد شده تا حول محور خود چرخانده شده و محل تنظیم فرمان ‌های جدید بدست آید.

 

چنانچه پرس شما مجهز به بادامک های اضافی باشد مي‌توانید از آنها استفاده نمایید. به شرط آنکه بادامک فرمان فیدر 180 درجه و بادامک رها کننده 60 درجه باشد. در این صورت نیاز شما به بسته کنترل منتفی خواهد بود.

 

بازگشت به صفحه فیدر پنوماتیک