این ماشین تعدادی سوراخ (معمولا 17 سوراخ به قطر 5 میلیمتر) در چهار طرف تشتک کولر ایجاد می نماید تا قطعات ستون و قاب جلو روی آن بسته شود. این ماشین هیدرولیک بوده و به تعداد سوراخ ها یک یونیت پانچ دارد که هرکدام قابل تنظیم می باشد. یونیت های پانچ به صورت قالب و پرس عمل پانچ را انجام می دهند.

ادامه مطلب: ماشین پانچ کولر آبی – Punching Machine

  
فیدر یا تغذیه کننده و یا پیشبر (FEEDER) وسیله ای برای جا بجا نمودن مقدار معینی از نوار فلزی در جهت تعیین شده در هر سیکل کاری می باشد. میزان جابجایی یا گام فیدر قابل تنظیم بوده و در راستای پیشروی تثبیت می شود. همچنین عرض نوار به وسیله دو عدد قرقره قابل تنظیم، تعیین می گردد.
 

ادامه مطلب: فیدر پنوماتیک – Pneumatic Feeder

 
این ماشین جهت تامین نوار تغذیه شده به داخل قالب و پرس طراحی  و ساخته شده است. نوار ورق به صورت کویل روی ماشین قرار گرفته و ماشین با چرخش روی محور افقی توسط محرک موتورگیربکس تامین مواد اولیه را برای ابزارهای پرسکاری به انجام می رساند.

ادامه مطلب: ماشین کویل بازکن – دیکویلر – De-coiler Machine 

این دستگاه یک نوار پره که توسط قالب مربوطه تولید و اندازه شده است را همراه با دو عدد رینگ جانبی توسط یک بازوی مجهز به قرقره های بالا و پایین مونتاژ کرده و مجموعه کامل را تحویل می دهد. دیسک های بالا و پایین این ماشین برای مدل های مختلف پروانه کولر آبی قابل تغییر می باشد. بازوی کناری که عمل لب پیچ کردن رینگ ها را بر روی نوار پره انجام می دهد قابل تنظیم برای مدل های مختلف می باشد.

ادامه مطلب: ماشین مونتاژ پروانه کولر آبی – Hemming Machine

 
این ماشین لبه های اضافی حاصل از کشش قطعه در گوشه ها و ضلع های تشتک آرایش نموده و ارتفاع تشتک را یکنواخت و اندازه می کند. چون عمل برش عمود بر دیواره های جانبی قطعه انجام می شود لذا وجود این ماشین ضرورت پیدا می کند. با این دستگاه اپراتور می تواند در هر شیفت کاری حدود 500 عدد تشتک و یا سقف کولر آبی را آرایش نماید.

ادامه مطلب: ماشین آرایش تشتک کولر آبی – Trimming Machine